Personvern


Meldingen om personvern (rettslig forordning 196/2003)

Kjære bruker,
I samsvar med Art.13 av [italiensk] Juridisk resolusjon n.196 av 30. juni 2003 (Etiske retningslinjer) ønsker vi å informere deg om at de personlige detaljer, inkludert din e-post adresse, som du kan sende inn ditt eget ansvar til e-post adresse info@otticanet.it eller i en av formene i denne nettsiden vil bli registrertbrukt og "behandlet" av firmaet Star Srl med respekt for ovennevnte lov.
I samsvar med artiklene til juridisk resolusjon n. 196/2003 personlig databehandling av person er gjort med respekt for prinsippet om nøyaktighet, lovlighet, åpenhet og av vakt på reserve.

Star S.r.l. ønsker å informere deg om følgende vilkår:
Den personlige data vi mottar for forretningsforhold og / eller for å utvikle salgsfremmende aktiviteter eller til å lage noen kontraktsforhold vil bli behandlet:
a) i funksjonell hensikt til de fiskale fulfilments, regnskapslover og lover generelt.
I formål å utføre bare en utveksling av informasjon og kontaktdetaljer av en kommersiell natur og det er, for forvaltningen av før-kontraktsforhandling i påvente av en eventuell anmodning om å gjøre bruk av Star Srl tilbyr.
I formål å fulfilments til forpliktelser, som følge av avtalte kontrakter for levering av produkter og teknisk bistand og støtte om produktene også etter salg; for å administrere håndtering av kunder, ordrer, leveranser, fakturering, kontroll av soliditet.

b) I formål knyttet til næringsvirksomhet (markedsføring og reklame, informasjon om fremtidige tiltak eller nye tjenester som tilbys).
Dataene kan bli kommunisert, etter inspeksjon og kontroll, til den økonomiske forvaltningen og til etater eller organisme som gjør verifisere vanlig oppfyllelse for sivile og skatte- og avgiftsplikt .
Den databehandling nevnt i forrige bokstav a) er obligatorisk for å oppfylle loven forpliktelser og / eller for å etablere eller oppfylle relasjoner.
Uten data forordningen nevnt i bokstav a) vil det være umulig å etablere og / eller fortsette med kontraktsforhold .
Forordningen av personlig ved bokstav b) er fakultativ og funksjonell å tilby en bedre tjeneste til brukerne. Ved avslag vil det ikke være noen konsekvenser.

Brukerens personlige data kan formidles til andre selskaper for de samme målene som er nevnt ovenfor, eller eksterne emner av tjenester spesialisert i:
- Programvare ledelse, maskinvare, informativt system;
- bearbeiding og opptak av aktiviteter;
- aktiviteter som trykking, overføring, pakking, transport og formidlinger elementer til kundene;

Behandlingen drift vil bli utført manuelt, og med hjelp av informative og telematikk verktøy. Nemlig, dataene kunne holdes, for tiden ikke overlegne i forhold til varighet og nødvendigheten av behandlingen, i papirer arkiver og elektronikk-filer, slik at der det er nødvendig, spotting og valg av samlede data.
Behandlingen vil bli gjort av organisasjonens titulær og hans avtaler.
Behandlingen vil foregå i et strengt måte bestemt av de formål som er angitt og for å garantere sikkerheten og personvernet til de data selv gjennom innføring av egnede tiltak for å unngå risiko for endring, sletting, eliminering og uautorisert tilgang eller foredling som er ikke er tillatt eller ikke-kompatibel med sikte samlingen.

Brukeren, for å fortsette med kjøp av briller eller solbriller med styrkeglass må gi dataene i sine oftalmisk resept, uttrykkelig akseptere behandlingen av sensitive data ved Star S.r.l.

Skulle brukeren sende sensitive personopplysninger av en tredjepart (kjøp av briller med reseptbelagte linser på vegne av en tredjepart), påpeker at denne transaksjonen representerer en behandling av personopplysninger mot der han står som selvstendig behandlingsansvarlige, forutsatt dermed hele plikter og ansvar i henhold til Privacy Act; i denne forbindelse, garanterer du til Star S.r.l. gitt at en tredjepart som er angitt av brukeren (og dermed vil bli behandlet av Star Srl som om tredjemann hadde gitt i sin informert samtykke til behandling av deres personlige data og sensitiv) ble kjøpt opp og behandles av brukeren oppfyllelse og i samsvar med bestemmelsene i personvernloven og med uttrykkelig samtykke fra tredjepart; om dette, brukeren gir Star S.r.l. bredest dekning med hensyn til eventuelle tvister eller skadekrav, som er å bli mottatt på Star S.r.l. fra enhver annen relevant tredjepart på grunn av feil tildeling av brukerdefinerte data i strid med reglene om vern av personlige og sensitive data.

Star S.r.l. informerer brukeren, som tar imot, ved å gå videre med kjøpet at utførelsen av kontrakten innebærer overføringen av personopplysninger og eventuelt av sensitive data til eksterne parter til Star Srl, inkludert personell med ansvar for selskapet som er ansvarlig for pakking og frakt (for brukere innen EUs medlemsstater ), samt selskapets ansatte med ansvar for transport og også de ansatte i de administrative og ligningsmyndighetene på grunnlag av nasjonale krav til primær eller sekundær status og / eller tilhørende administrative og finanspolitiske tiltak (for brukere utenfor EU).

Ved å abonnere på nyhetsbrevet, samtykker brukeren til behandling av personopplysninger og godkjenner Star S.r.l. bearbeiding av data for markedsaktiviteter, reklamemateriell og merkevarebygging av produkter kjøpt på nettstedet Otticanet.com av Star S.r.l..

Star S.r.l. informerer brukeren om at personopplysninger kan også omfatte sitt bilde.
De informere deg om at bildene skal lagres på en tredjeparts datamaskin server, som er identifisert som Star S.r.l.

Brukeren er informert av det faktum at dataoverføring over Internett ikke kan oppnå absolutt sikkerhet.
Det er derfor for besøkende å sjekke rapporterte personlige data nøyaktighet og eventuelt korrigere, oppdatere eller hursomhels endre dem under behandlingen. Star S.r.l. kan ikke anse seg forpliktet til andre enn betimelig og riktig anvendelse av sikkerhetsstandardene som er angitt av gjeldende lover aktiviteter.

Innehavere av databehandling involvert i dette personvern er:

Star Srl
Via Nazario Sauro, 11 / B
13900 Biella - ITALIA
E-post: info@otticanet.it


Ved direkte kontakt med innehaveren av behandlingen, er det mulig å vite navnet på den som er ansvarlig for behandlingen og autoriserte ansatte som arbeider for eller samarbeide med Star S.r.l.

Alle som sender inn sine personlige data til oss kan til enhver tid utøve de rettigheter som er fastsatt av pkt 7 rettslig forordning 196/2003; hele teksten er angitt nedenfor.

Pkt 7 rettslig forordning 196/2003
(tilgangsrettigheter til personopplysninger og andre rettigheter)

1. Den interesserte har rett til å få bekreftelse på eksistensen eller ikke av personopplysninger om ham / henne, selv om de ennå ikke er registrert, og motta kommunikasjon i lesbar form.

2. Vedkommende har rett til å innhente opplysninger
a) opprinnelsen av personopplysninger ;
b) formålet og prosedyre for behandlingen;
c) den logikk anvendt i tilfelle av behandling utført ved elektroniske midler;
d) identifikasjons detaljene i holderen, ansvarlig og representant oppnevnt etter artikkel 5, komma 2;
e) personer eller grupper av personer som kan skaffe informasjon om personlig informasjon som utpekte representanter i statens territorium, ledere og valgt.

3. Vedkommende har rett til å oppnå:
a) oppdatering, korrigering eller, når han ønsker, integrering av data;
b) sletting, konvertering til anonym form eller blokkering av data som behandles ulovlig, herunder også de som ikke krever lagring i forhold til de formål som de ble samlet inn og deretter behandlet;
c) sertifisering at prosedyrene ia) og b) har blitt respektert, selv når det gjelder innholdet, av dem som opplysningene er formidlet eller spredning, med unntak av tilfeller der dette oppfyllelsen er funnet å være umulig eller innebærer bruk av midler som er åpenbart oproportionerade forhold til de beskyttede rettigheter.

4. Den interesserte har rett til å protestere, helt eller delvis:
a) for legitime grunner til behandling av personopplysninger om ham / henne, selv om de er dekket av årsakene til samlingen;
b) behandling av personopplysninger om ham / henne for sending av reklame eller direkte salg eller for å utføre markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon.

For å utøve retten etter art. 7 of Law forordning 196/2003, over kontrakt, bør vedkommende å sende en skriftlig forespørsel til:

Star Srl
Via Nazario Sauro, 11 / B
13900 Biella - ITALIA
E-post: info@otticanet.it


Spesielt for alle interesserte person ved enhver anledning trene, via e-post, til Star Srl, høyre protestere hele eller deler av den behandling av personopplysninger av hensyn til kommersiell informasjon eller sending av reklamemateriell, for direkte salg eller ytelse marknadsundersökningarn eller interaktiv kommersiell informasjon.

For hver forespørsel ifølge art..7, komma 1 og 2, bokstav a), b) og c), i rettslig forordning 196/2003, Star S.r.l. anmodning fra den berørte part, hvor dataene om ham / henne er funnet å være grunnløse eller ikke riktig, et bidrag til de reelle utgifter, i samsvar med og innenfor begränsnignarna etter art. 10 komma 8 av rettslig forordning 196/2003.

Brukeren erkjenner å ha mottatt informasjonen over, gjennom telematikk kringkasting av sine ordre eller forsendelse av informasjon forespørsel via e-post, og godta behandling av personopplysninger som sendes med prosedyrene og for tiden angitt i bokstavene a) og b) av dette informasjonsarket .
Når det gjelder reseptbelagte briller godkjenner besøkende når dataene skrives inn via elektronisk bekreftelse på at all informasjon av sensitive personopplysninger sendes inn frivillig.

Star S.r.l. er ikke ansvarlig for overføring av ikke nødvendig informasjon av brukeren, og spesielt informasjon som brukeren utilsiktet sender som et resultat av feil bruk av funksjon i forbindelse med måling av pupillary avstand. I hvert tilfelle, Star S.r.l. ikke på noen måte avtale med unødvendig informasjon gitt av brukeren.

Star S.r.l. informere brukeren om at dataprosesseier kan redigere og oppdatere personvernreglene , for å implementere og følge eventuelle regelendringer som ville oppstå.

I samsvar med punkt IV, art. 25, c. 6 “Overføring av personopplysninger til tredjeland” i direktiv 95/46/EF, kan dataene overføres til ikke-EU-land eller land som ikke tilhører det europeiske økonomiske samarbeidsområde, men som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene . Under alle omstendigheter vil databehandlingen foregå i samsvar med bestemmelsene i gjeldende regler og forskrifter.


Se vår cookie politikk

 

OTTICANET - Star srl, Via Nazario Sauro, 11/B - 13900 Biella - ITALY
E-mail: info@otticanet.it - Tel. +39 015 20479

For å kunne tilby deg best mulig service, bruker dette nettstedet cookies. Ved å surfe på nettstedet samtykker du til bruken. Les mer . OK